Executive Committee

Leif Agnéus

Leif Agnéus - General Manager

jpg (72 dpi) ¦ jpg (300 dpi)

Leif Agnéus

Leif Agnéus - General Manager

jpg (72 dpi) ¦ jpg (300 dpi)

Herber Beuchat

Herbert Beuchat - Finance Director

jpg (72 dpi) ¦ jpg (300 dpi)

Stephan Blaser

Stephan Blaser - Director region Zurich - Eastern Switzerland

jpg (72 dpi) ¦ jpg (300 dpi)

Vincent Chevalley

Vincent Chevalley - Director region Geneva- Neuchâtel

jpg (72 dpi) ¦ jpg (300 dpi)

Sophie Escand

Sophie Escand - Digital & Operations Director

jpg (72 dpi) ¦ jpg (300 dpi)

Charlotte Gallard

Charlotte Gallard - HR Director

jpg (72 dpi) ¦ jpg (300 dpi)

Sandra Peiti

Sandra Peiti - Director region Northeastern Switzerland - Central Switzerland - Ticino

jpg (72 dpi) ¦ jpg (300 dpi)

Jean-Marc Rossy

Jean-Marc Rossy - Commercial Director

jpg (72 dpi) ¦ jpg (300 dpi)

Peter Unternährer

Peter Unternährer - Director region Bern

jpg (72 dpi) ¦ jpg (300 dpi)

Laurent Vacelet

Laurent Vacelet - Director region Fribourg - Jura - Vaud - Valais

jpg (72 dpi) ¦ jpg (300 dpi)